XP Power

แนะนำพาวเวอร์ซัพพลาย

XP Power คือหนึ่งในผู้พัฒนาและผู้ผลิตชั้นนำของโลกในด้านโซลูชันแหล่งจ่ายพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียบพร้อมไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคนิคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ ทั้งสามด้านล่างนี้:
 • อุตสาหกรรม:โซลูชันด้านพลังงานสำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงาน อุปกรณ์ทดสอบอัตโนมัติ การควบคุมด้านอุตสาหกรรม การทดสอบและการวัด วิชาการเครื่องมือ สภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายและการป้องกัน
 • เทคโนโลยี:โซลูชันด้านพลังงานสำหรับเครื่องมือการผลิตสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์แพร่สัญญาณภาพและเสียง การสื่อสารเคลื่อนที่และไร้สาย การคำนวณและการประมวลผลข้อมูล
 • สุขภาพ: โซลูชันด้านพลังงานที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ให้สามารถใช้งานในบริเวณที่มีผู้ป่วยและในห้องทดลองได้ รวมถึงการรับรองระดับ II สำหรับอุปกรณ์ด้านสุขภาพประจำบ้าน การออกแบบให้น้ำพาความร้อนและทำความเย็นประสิทธิภาพสูงสำหรับอุปกรณ์ที่มีเสียงรบกวนเล็กน้อยสำหรับบริเวณที่มีผู้ป่วย และคอนเวอร์เตอร์ DC-DC ที่สามารถใช้งานกับเครื่องกระตุ้นหัวใจเพื่อการประยุกต์ใช้งานต่างๆ

ซีรีย์ ECS 25~60 วัตต์  | ซีรีย์ ECS 65~100 วัตต์  |  ซีรีย์ ECE |  ผลิตภัณฑ์เด่น

ซีรีย์ ECS 25~60 วัตต์

ECS 系列25~60 瓦

คลิกที่น เพื่อดูโมเดล 3D

อุปกรณ์จ่ายไฟขนาดเล็กพิเศษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองทางการแพทย์และไอทีแล้ว

คุณสมบัติ

 • แพ็คเกจเล็กพิเศษ 2" x 3" x 0.95"
 • กำลังไฟเข้าขณะไม่มีโหลด <0.3 วัตต์<=""/>
 • 25, 45 และ 60 วัตต์ _ อัตราการเย็นตัวด้วยวิธีพาความร้อน
 • การติดตั้งระดับ I และระดับ II
 • การทำงาน -20 °C ถึง +70 °C
 • การรับประกัน 3 ปี
ตรวจสอบสต็อกและราคา

ซีรีย์ ECS 65~100 วัตต์

ECS 系列65~100 瓦

คลิกที่น เพื่อดูโมเดล 3D

อุปกรณ์จ่ายไฟขนาดเล็กพิเศษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองทางการแพทย์และไอทีแล้ว

คุณสมบัติ

 • การรับรองความปลอดภัยทางการแพทย์และไอที
  • UL60601-1 / EN60601-1 มาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • UL60950-1 / EN60950-1 มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ด้านไอทีและทางอุตสาหกรรม
  • EN55011 / EN55022 มาตรฐานระดับ B สำหรับการปล่อยพลังงานผ่านตัวนำโดยไม่มีความต้องการส่วนประกอบเพิ่มเติมสำหรับการกรอง
 • 65/80 วัตต์ _ อัตราการเย็นตัวด้วยวิธีพาความร้อน
 • โครงสร้างระดับ I และระดับ II
 • แพ็คเกจมาตรฐานอุตสาหกรรม 2” x 4”
 • กำลังไฟเข้าขณะไม่มีโหลด <0.5 วัตต์<=""/>
 • กระแสไฟรั่วต่ำ
 • การรับประกัน 3 ปี

การใช้งาน

 • อุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพกพา
 • อุปกรณ์การดูแลสุขภาพสำหรับใช้งานในบ้าน
 • อุปกรณ์นำส่งยาส่วนบุคคล
 • อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม
 • อุปกรณ์ทดสอบและตรวจวัด
 • อุปกรณ์แพร่สัญญาณ
 • อุปกรณ์การสื่อสารและการจัดเก็บข้อมูล
ตรวจสอบสต็อกและราคา

ซีรีย์ ECE

ECE系列
อุปกรณ์จ่ายไฟ AC-DC ความจุสูง

คุณสมบัติ

 • 20/40 วัตต์
 • ขนาดเล็กพิเศษ
 • เอาต์พุตเดี่ยวตั้งแต่ 3.3 ถึง 48 โวลต์
 • แบบมีกล่องหุ้ม
 • รุ่น PCB และแผงแชสซี
 • การรับประกัน 3 ปี
ตรวจสอบสต็อกและราคา

ผลิตภัณฑ์เด่น

AHM 系列
ซีรีย์ AHM
อุปกรณ์จ่ายไฟภายนอก 85-250 วัตต์ ผ่านการรับรองทางการแพทย์และไอทีแล้ว
VCS 系列
ซีรีย์ VCS
อุปกรณ์จ่ายไฟ 50-100 วัตต์ แบบหุ้มปิด ราคาประหยัด
JCM 系列
ซีรีย์ JCM
เครื่องแปลงไฟ DC-DC 15/20 วัตต์ ในแพ็คเกจ 1" x 1"
JCB 系列
ซีรีย์ JCB
เครื่องแปลงไฟ DC/DC 3 วัตต์ แบบเอาต์พุตเดี่ยวและคู่ ช่วงอินพุต 2:1
LDU 系列
ซีรีย์ LDU
ตัวขับหลอดไฟ LED อินพุต DC ที่มีกระแสคงตัว ไม่เกิน 1000 มิลลิแอมป์
CLC125 系列
ซีรีย์ CLC125
อุปกรณ์จ่ายไฟ 125 วัตต์ ในแพ็คเกจ 2 x 4"
ECE20 系列
ซีรีย์ ECE20
อุปกรณ์จ่ายไฟ 20 วัตต์ แบบมีกล่องหุ้ม ขนาดเล็กที่สุดในโลก
ECS60 系列
ซีรีย์ ECS60
อุปกรณ์จ่ายไฟ 60 วัตต์ แบบเฟรมเปิด ขนาดเล็กที่สุดในโลก
JCK40 系列
ซีรีย์ JCK40
เครื่องแปลงไฟ DC-DC 40 วัตต์ ในแพ็คเกจ 2 x 1"
JTK20 系列
ซีรีย์ JTK20
เครื่องแปลงไฟ DC-DC 20 วัตต์ ในแพ็คเกจ 1 x 1"
SR 系列
ซีรีย์ SR
สวิตช์ชิ่งเร็กกูเลเตอร์ 3 ขา ประสิทธิภาพสูง 97%