Transistors - JFET:  พบผลิตภัณฑ์จำนวน198

ตัวกรองที่ใช้

ตัวกรอง

 

Featured Products from Fairchild Semiconductor

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR
J112

ราคาสำหรับสินค้า: หนึ่ง 1

1+ THB16.83

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR
MMBF5484.

ราคาสำหรับสินค้า: เทปและม้วนตัด 1

1+ THB13.86

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR
BSR58

ราคาสำหรับสินค้า: เทปและม้วนตัด 1

1+ THB2.08

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR
MMBFJ201

ราคาสำหรับสินค้า: เทปและม้วนตัด 1

1+ THB6.11

 

ตัวกรอง:

โพสต์คำถามถึงผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งของเรา หรือ เริ่มแสดงความคิดเห็น และรับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญของซัพพลายเออร์และเพื่อนๆ วิศวกรในชุมชนของเรา