Transistors - JFET

: พบผลิตภัณฑ์จำนวน212

ตัวกรองที่ใช้

ตัวกรอง

 

Featured Products

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR
J112

ชิ้น 1

1+ THB18.90 10+ THB13.68 25+ THB10.65 100+ THB8.05 250+ THB5.70 500+ THB4.56 1000+ THB3.50 2500+ THB3.04 ดูเพิ่มเติม ดูน้อยลง

ซื้อ
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR
MMBF5484.

เทปและม้วนตัด 1

1+ THB15.94 10+ THB11.53 25+ THB8.95 100+ THB6.78 250+ THB4.79 500+ THB3.84 1000+ THB2.94 ดูเพิ่มเติม ดูน้อยลง

ซื้อ
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR
MMBFJ112

เทปและม้วนตัด 1

5+ THB30.13 50+ THB17.53 250+ THB14.24 500+ THB8.33 1500+ THB7.56 ดูเพิ่มเติม ดูน้อยลง

ซื้อ
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR
MMBF5486

ชิ้น 1

1+ THB1.28 ดูเพิ่มเติม ดูน้อยลง

ซื้อ

ตัวกรอง:

โพสต์คำถามถึงผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งของเรา หรือ เริ่มแสดงความคิดเห็น และรับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญของซัพพลายเออร์และเพื่อนๆ วิศวกรในชุมชนของเรา