Transistors - IGBT Single

: พบผลิตภัณฑ์จำนวน593

ตัวกรองที่ใช้

ตัวกรอง

 

Featured Products

INTERNATIONAL RECTIFIER
IRG4BC40FPBF

ชิ้น 1

1+ THB127.50 10+ THB87.36 25+ THB78.59 50+ THB73.57 100+ THB69.49 250+ THB65.10 500+ THB62.30 1000+ THB59.87 ดูเพิ่มเติม ดูน้อยลง

ซื้อ
INTERNATIONAL RECTIFIER
IRG4PC30UDPBF

ชิ้น 1

1+ THB188.74 25+ THB116.22 50+ THB108.80 100+ THB102.76 250+ THB96.27 500+ THB92.12 1000+ THB88.54 2500+ THB84.32 ดูเพิ่มเติม ดูน้อยลง

ซื้อ
INTERNATIONAL RECTIFIER
IRG4PH30KPBF

ชิ้น 1

1+ THB149.06 25+ THB91.84 50+ THB85.97 100+ THB81.20 250+ THB76.08 500+ THB72.80 1000+ THB69.96 2500+ THB66.63 ดูเพิ่มเติม ดูน้อยลง

ซื้อ
INTERNATIONAL RECTIFIER
IRG4PH50KDPBF

ชิ้น 1

1+ THB350.63 25+ THB240.12 50+ THB226.79 100+ THB212.49 250+ THB203.32 500+ THB195.41 1000+ THB186.10 2500+ THB179.58 ดูเพิ่มเติม ดูน้อยลง

ซื้อ

ตัวกรอง:

โพสต์คำถามถึงผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งของเรา หรือ เริ่มแสดงความคิดเห็น และรับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญของซัพพลายเออร์และเพื่อนๆ วิศวกรในชุมชนของเรา