Transistors - IGBT Single:  พบผลิตภัณฑ์จำนวน568

ตัวกรองที่ใช้

ตัวกรอง

 

Featured Products from International Rectifier

INTERNATIONAL RECTIFIER
IRG4PC30UDPBF

ราคาสำหรับสินค้า: หนึ่ง 1

1+ THB167.97

INTERNATIONAL RECTIFIER
IRG4PC30UPBF

ราคาสำหรับสินค้า: หนึ่ง 1

1+ THB122.76

INTERNATIONAL RECTIFIER
IRGB14C40LPBF

ราคาสำหรับสินค้า: หนึ่ง 1

1+ THB119.79

INTERNATIONAL RECTIFIER
IRG4PH30KPBF

ราคาสำหรับสินค้า: หนึ่ง 1

1+ THB141.45

 

ตัวกรอง:

โพสต์คำถามถึงผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งของเรา หรือ เริ่มแสดงความคิดเห็น และรับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญของซัพพลายเออร์และเพื่อนๆ วิศวกรในชุมชนของเรา