Transistors - IGBT Array & Module:  พบผลิตภัณฑ์จำนวน225

ตัวกรองที่ใช้

ตัวกรอง

 

Featured Products from Infineon

INFINEON
FD150R12RT4

ราคาสำหรับสินค้า: หนึ่ง 1

1+ THB4,078.68

INFINEON
F450R06W1E3

ราคาสำหรับสินค้า: หนึ่ง 1

1+ THB1,840.79

INFINEON
BSM10GD120DN2

ราคาสำหรับสินค้า: หนึ่ง 1

1+ THB2,726.77

INFINEON
BSM50GD120DN2

ราคาสำหรับสินค้า: หนึ่ง 1

1+ THB9,286.34

 

ตัวกรอง:

โพสต์คำถามถึงผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งของเรา หรือ เริ่มแสดงความคิดเห็น และรับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญของซัพพลายเออร์และเพื่อนๆ วิศวกรในชุมชนของเรา