Texas Instruments

โซลูชันเซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์

โซลูชันเซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) แบบครบวงจร ระบบแบบเบ็ดเสร็จในหนึ่งเดียวสำหรับการใช้งานต่าง ๆ อาทิ เครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ เครื่องวัดปริมาณอัลกอฮอล์จากลมหายใจ และอื่น ๆ อีกมากมายสำหรับสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและผู้บริโภคทั่วไป CC2541 ที่ใช้พลังงานต่ำสำหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth® BLE และการกำหนดค่าและการควบคุมเซ็นเซอร์ AFE ที่สามารถโปรแกรมได้ ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับใช้งานกับเซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและกำหนดค่าได้ง่าย

คุณสมบัติที่สำคัญของโซลูชัน:

 • ประสิทธิภาพและความเที่ยงตรงสูงสุด
 • ใช้พลังงานงานต่ำจึงยืดอายุการใช้งานแบตเตอรีให้นานยิ่งขึ้น
  • ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออกต่ำ 1.8 โวลต์ถึง 368 โวลต์
  • การใช้พลังงานต่ำมาก
  • เลือกโหมดประหยัดพลังงานได้ 5 โหมด
  • กลับสู่การทำงานจากโหมดสแตนด์บายได้อย่างรวดเร็ว น้อยกว่า 1 ไมโครแอมแปร์
 • AFE แบบกำหนดค่าได้สำหรับเซ็นเซอร์หลายชนิด
  • AFE แบบกำหนดค่าได้ช่วยรองรับเซ็นเซอร์ได้หลายชนิดโดยการรวมระบบกับ PGA
  • ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของช่วงไดนามิกของ ADC ด้วยการเอาวงจรกระแสมืด (Dark Current) ออกไปผ่านการยกระดับ ดังนั้นจึงสามารถขยายสัญญาณที่ต้องการได้สูง
  • ใช้พลังงานต่ำมาก ดังนั้น จึงขยายอายุการใช้งานแบตเตอรี และ/หรือรับประกันการทำงานภายใต้ขีดจำกัด 4mA limit ในลูป 4-20 mA
 • ระบบบนชิป MCU + RF สำหรับการกำหนดค่า การปรับเทียบ และการติดต่อสื่อสาร
  • เปิดใช้งานการกำหนดค่าและการปรับเทียบเซ็นเซอร์แบบออนไลน์หรือแบบโปรแกรมตามโรงงาน
  • รองรับ BLE สำหรับการออกอากาศและโหมดอุปกรณ์ต่อพ่วง

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

CC2541F128RHAT
CC2541F128RHAT

โซลูชันระบบบนชิปพลังงานต่ำ 2.4 GHz Bluetooth®

ซื้อตอนนี้
LMP91000
LMP91000

เครื่องควบคุมศักย์ไฟฟ้า AFE แบบกำหนดค่าได้ สำหรับการใช้งานเซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซพลังงานต่ำหลายรูปแบบ

ซื้อตอนนี้
TPS62730DRYT
TPS62730DRYT

เครื่องแปลงไฟ Synchronous Step-Down DC-DC ความถี่สูง

ซื้อตอนนี้