Renesas

RX 32-Bit MCUs

One Microcontroller Platform. Countless Solutions. XMC.

 

เราขอเสนอผลิตภัณฑ์ในตระกูล RX ได้แก่ อุปกรณ์ MCU ช่วงกลาง ที่ Renesas ประกาศด้วยความภาคภูมิว่า อุปกรณ์นี้จะเป็นมาตรฐานด้านซัพพลายเออร์ MCU อันดับหนึ่งของโลกในอนาคตRX คือ แกนประมวลผลใหม่ที่ปฏิวัติวงการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาขึ้นโดย Renesas Electronics ซัพพลายเออด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ร์อันดับหนึ่งของโลก ติดตามเข้าชมลิงค์นี้เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแกนประมวลผลขั้นสูง 32 บิต ที่ประกอบด้วยปฏิบัติการแบบเลขทศนิยมและความสามารถในการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลในตัว

แผนภาพบล็อก

ไมโครคอนโทรลเลอร์แห่งอนาคตที่ใช้แกนประมวลผล CPU ปฏิบัติวงการจากตระกูล RX นี้ทำให้สามารถรวม MCU รุ่นใหม่เข้ากับคุณสมบัติทางสถาปัตยกรรม MCU ที่ดีที่สุดของ RISC และ CISC พร้อมทั้งเพิ่ม DSP และความสามารถในการคำนวณเลขทศนิยมไว้ด้วย

หลักการทำงานของตัวควบคุมสัญญาณดิจิตอลไฮบริดนี้ สอดรับกับความจำเป็นในการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลและความต้องการการใช้งานแบบเอ็มเบ็ดเด็ดในปัจจุบัน ที่เรียกร้องประสิทธิภาพการทำงานสูงแต่กินไฟต่ำ ใช้พื้นที่ขนาดข้อมูลและรหัสความเป็นไปได้น้อยที่สุด ประหยัดต้นทุนราคามากที่สุด

ด้วยการพัฒนาขึ้นจากรากฐานที่ดีของแกนประมวลผล CPU จากซัพพลายเออร์ MCU อันดับหนึ่งของโลกที่มีอยู่ก่อนแล้ว การออกแบบแกนประมวลผล CPU ของ RX ครั้งนี้นำทางอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประสิทธิภาพและความสามารถในเรื่องอุปกรณ์ MCU แบบเอ็มเบ็ดเด็ด มีอุปกรณ์ RX ที่ทำงานร่วมกัน 2 ซีรีย์ที่จะช่วยจับคู่ความต้องการของคุณได้ดีที่สุด โดยเริ่มด้วย RX600 เพื่อสร้างประสิทธิภาพและการเชื่อมต่อสูงสุด ตามด้วย RX200 เพื่อแอพพลิเคชั่นที่ใช้กำลังต่ำพิเศษ เครื่องมือ ไลบรารี่เฟิร์มแวร์ และเอกสารต่างๆ จะช่วยให้การย้าย RX จากแพลตฟอร์ม MCU ตัวใดตัวหนึ่ง หรือการเริ่มออกแบบ RX ใหม่กลายเป็นเรื่องง่าย
RX621, RX62N Connectivity

RX621, RX62N Connectivity

กลุ่มระบบนี้มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับการสื่อสารแบบครบชุด เช่น Ethernet MAC, USB 2.0 ความเร็วสูงเต็มที่ (โฮสต์, อุปกรณ์ และ OTG) และ CAN และยังมีตัวควบคุม DMA หลากหลายประเภท รวมทั้งตัวควบคุม External DMA ส่วนเฉพาะซึ่งใช้ในการขับเคลื่อน TFT-LCD

RX62T Motor & Inverter Control

การควบคุมอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์ RX62T

อุปกรณ์ชุด RX62T ประกอบด้วย ตัวจับเวลาPWM และตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิตอลขั้นสูง เสริมระบบย่อยด้วยออปแอมป์ที่ตั้งโปรแกรมได้ วงจรตัวอย่าง/วงจรใช้งาน และคอมพาเรเตอร์หน้าต่างโปรแกรม อย่างละ 6 ตัว ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสำหรับแอพพลิเคชั่นการควมคุมมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์ แค่ด้วยอุปกรณ์ RX62T สักชิ้น ก็สามารถขับเคลื่อนมอเตอร์เฟสสองและสามในเวลาเดียวกันได้แล้ว

RX210 General Purpose

RX210 General Purpose

อุปกรณ์ชุด RX62T ประกอบด้วย ตัวจับเวลาPWM และตัวแปลงอะนาล็อกเป็นดิจิตอลขั้นสูง เสริมระบบย่อยด้วยออปแอมป์ที่ตั้งโปรแกรมได้ วงจรตัวอย่าง/วงจรใช้งาน และคอมพาเรเตอร์หน้าต่างโปรแกรม อย่างละ 6 ตัว ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสำหรับแอพพลิเคชั่นการควมคุมมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์ แค่ด้วยอุปกรณ์ RX62T สักชิ้น ก็สามารถขับเคลื่อนมอเตอร์เฟสสองและสามในเวลาเดียวกันได้แล้ว