ซีรีย์ RCD-48

ไดร์เวอร์ Buck LED 70 วัตต

Recom Power RCD-48 Series