มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 600,000ชิ้น ไม่มีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ