______________________________________________________________________________________________________________
สร้างขึ้นสำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงถึงด้านบนนี้จาก element14
Peter Wheeldon

P Wheeldon

หัวหน้าฝ่ายดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั่วโลก
แถลงการณ์ในนามของ Premier Farnell