Panasonic

ตัวเก็บประจุอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ติคของพานาโซนิคสำหรับการใช้งานความต้องการชุด FT, FP และ FR

ชุด FP/FT ของพานาโซนิค

 • ค่าความต้านทานแฝงต่ำ ค่ากระแสกระเพื่อม ทำให้ขนาดเล็กลง

ชุด FR ของพานาโซนิค

 • เรเดียลอิเล็กโทรไลต์ติค ค่าความต้านทานแฝงต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน และถึง 10000 ชั่วโมง
ของพานาโซนิค E-cap ชุด

E-CAP (ชุด FP)

คุณสมบัติและประโยชน์

 • ค่าความต้านทานแฝงต่ำ (30 % ถึง 50 % น้อยกว่าชุด FK)
 • ความทนทาน: 2000 ชั่วโมง ที่ 105 องศาเซสเซียส
 • ผลิตภัณฑ์ป้องกันการสั่นสะเทือน ขึ้นอยู่กับความต้องการตามคำขอ (08 มม. และขนาดใหญ่ขึ้น)
 • มีคุณสมบัติ AEC-Q200
 • ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบ RoHS
 • ชนิดการยึดอุปกรณ์บนผิว

การใช้งาน

 • สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
 • แปลงแรงดันกระแสไฟ DC/DC
 • อุปกรณ์ยานยนต์
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • อุปกรณ์ดิจิตอล
 • โทรคมนาคม เช่น สถานีฐาน
 • สมาร์ทมิเตอร์
 • การออกแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและทำให้ขนาดเล็กลง
ซื้อผลิตภัณฑ์
E-CAP (ชุด FP)

E-CAP (ชุด FT)

คุณสมบัติและประโยชน์

 • แรงดันไฟฟ้า: DC 6.3โวลต์ – 50โวลต์
 • ช่วงการประจุกระแสไฟ: 10μF – 2,200μF
 • ช่วงอุณหภูมิ: -55˚C – +105˚C
 • ความทนทาน: 2,000h at +105˚C
 • ค่าความต้านทานแฝงต่ำ (ต่ำลงถึง 60mΩ)
 • มีผลิตภัณฑ์ป้องกันการสั่นสะเทือน (Ø8≤)
 • อิมพีแดนซ์ต่ำลง
 • เหมาะสำหรับชุดที่จะใช้ไฟ
 • มีคุณสมบัติ AEC-Q200

การใช้งาน

 • สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
 • แปลงแรงดันกระแสไฟ DC/DC
 • อุปกรณ์ยานยนต์
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • อุปกรณ์ดิจิตอล
 • โทรคมนาคม เช่น สถานีฐาน
 • สมาร์ทมิเตอร์
 • การออกแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและทำให้ขนาดเล็กลง
ซื้อผลิตภัณฑ์
E-CAP (ชุด FT)

E-CAP (ชุด FR)

คุณสมบัติและประโยชน์

 • แรงดันไฟฟ้า: DC 6.3โวลต์ – 63โวลต์ (100โวลต์อยู่ภายใต้การพัฒนา)
 • ช่วงการประจุกระแสไฟ: 4.7 to 822µF
 • ช่วงอุณหภูมิ: -40˚C – +105˚C
 • ค่ากระแสกระเพื่อมสูง (Up to 3,820mA)
 • ค่าความต้านทานแฝงต่ำ (ต่ำลงถึง 12mΩ)
 • ความทนทาน: 5,000h – 10,000h at +105˚C

การใช้งาน

 • สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
 • แปลงแรงดันกระแสไฟ DC/DC
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • อุปกรณ์ดิจิตอล
 • โทรคมนาคม เช่น สถานีฐาน
 • สมาร์ทมิเตอร์
 • การออกแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและทำให้ขนาดเล็กลง
ซื้อผลิตภัณฑ์
E-CAP (ชุด FR)