Voltage Controlled (VCO & VCXO) Oscillators

: พบผลิตภัณฑ์จำนวน93

ตัวกรองที่ใช้

ตัวกรอง

 

คำแนะนำ

IQD FREQUENCY PRODUCTS
LF VCXO025892

เทปและม้วนตัด 1

25+ THB422.98 ดูเพิ่มเติม ดูน้อยลง

ซื้อ
ABRACON
ASVTX-09-13.00MHZ-T

เทปและม้วนตัด 1

50+ THB121.78 ดูเพิ่มเติม ดูน้อยลง

ซื้อ
ANALOG DEVICES
HMC530LP5E

ชิ้น 1

1+ THB1,454.43 10+ THB1,345.35 50+ THB1,236.27 100+ THB1,149.00 250+ THB1,054.46 500+ THB1,035.37 ดูเพิ่มเติม ดูน้อยลง

ซื้อ
ABRACON
ASVTX-11-A-20.000MHZ-T

เทปและม้วนตัด 1

100+ THB112.13 500+ THB105.23 ดูเพิ่มเติม ดูน้อยลง

ซื้อ

ตัวกรอง:

โพสต์คำถามถึงผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งของเรา หรือ เริ่มแสดงความคิดเห็น และรับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญของซัพพลายเออร์และเพื่อนๆ วิศวกรในชุมชนของเรา