สั่งซื้อครั้งแรก เริ่มที่นี่
2557/12/21
 
 
 
 
 
คอนเนคเตอร์
 
ส่วนประกอบแบบพาสซีฟ
 
เครื่องกลไฟฟ้า
 
 
สารกึ่งตัวนำ
 
ออปโตอิเล็กทรอนิกส์และส่วนแสดงผล
 
การทดสอบ เครื่องมือและสายเคเบิล
 
 
เซ็นเซอร์
 
อื่นๆ