สั่งซื้อครั้งแรก เริ่มที่นี่
2557/12/23
 
 

นโยบายการคืนสินค้า

 

เราให้การสนับสนุนสินค้าของเราที่ element14 และจะยอมรับการคืนสินค้าด้วยความยินดีตามแนวทางด้านล่างนี้

การอนุญาตให้มีการการคืนสินค้าต้องได้รับการรับรองจากบริษัท (element14) เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน สินค้าที่ถูกส่งคืนโดยไม่มีแบบฟอร์มการให้สิทธิในการคืนสินค้าจะไม่ได้รับการยอมรับ คำร้องขอการให้สิทธิในการคืนสินค้าซึ่งแสดงผู้จัดส่งสินค้า หรือหมายเลขใบกำกับสินค้า วันที่ ปริมาณของสินค้า และหมายเลขแคตตาล็อกจะมีผลในทันที การให้สิทธิในการคืนสินค้าทุกอย่างต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและจะไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดจนกว่าบริษัท (element14) จะได้รับสินค้าและทำการตรวจสอบก่อน บริษัทจะให้เครดิตที่ราคาเริ่มต้นซึ่งหักค่าใช้จ่ายในการจัดการและการขนส่ง ถ้ามี การคืนสินค้าจะมีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า 20% คำร้องเกี่ยวกับสินค้าสูญหายทุกอย่างต้องดำเนินการภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากการรับสินค้า

การร้องขอ RMA