สั่งซื้อครั้งแรก เริ่มที่นี่
2557/12/22
 
 

การจัดการบัญชีของคุณ

 

ใช้เครื่องมือในส่วนบัญชีของฉันเพื่อจัดการที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าของคุณ อัพเดตแฟ้มประวัติของคุณ และติดตามการสั่งซื้อสินค้าของคุณ

 

การจัดการที่อยู่ของคุณ

ฉันจะเปลี่ยนที่อยู่ในการออกใบเรียกเก็บเงินของฉันได้อย่างไร
ฉันต้องการจัดส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อสินค้าไปยังสถานที่หลายแห่ง
ฉันจะบันทึกที่อยู่หลายแห่งได้อย่างไรเพื่อที่ว่าฉันจะได้ไม่ต้องพิมพ์ที่อยู่ทุกครั้งที่ฉันสั่งซื้อสินค้า

การจัดการแฟ้มประวัติของคุณ

ฉันจะเปลี่ยนที่อยู่ติดต่อของฉันได้อย่างไร

 

ฉันจะเปลี่ยนที่อยู่ติดต่อของฉันได้อย่างไร

ฉันจะเปลี่ยนที่อยู่ในการออกใบเรียกเก็บเงินของฉันได้อย่างไร
หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการออกใบเรียกเก็บเงินบัตรเครดิตของคุณ ให้ไปที่ส่วนบัญชีของฉัน จากนั้นเลือกที่อยู่ในการออกใบเรียกเก็บเงิน คลิกที่ปุ่มแก้ไขซึ่งอยู่ถัดจากที่อยู่ในการออกใบเรียกเก็บเงินที่คุณต้องการเปลี่ยน ทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการแล้วคลิกปุ่มบันทึก

หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการออกใบกำกับสินค้าในบัญชีของคุณ คุณจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากตัวแทนฝ่ายบริการ ให้ใช้การช่วยเหลือแบบสนทนาโต้ตอบในทันทีเพื่อเริ่มต้นการสนทนาโต้ตอบในทันทีทางออนไลน์กับตัวแทนผู้ให้บริการ หรือโทรศัพท์ติดต่อไปที่หมายเลข 001 800658137 เพื่อพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการ

กลับไปด้านบน


ฉันจะอัพเดตและลบที่อยู่จากที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าที่มีอยู่ของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถอัพเดตหรือลบที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าใดๆ ก็ตามโดยการไปที่ส่วนบัญชีของฉัน และเข้าไปที่สมุดที่อยู่

กลับไปด้านบน

ฉันต้องการจัดส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อสินค้าไปยังสถานที่หลายแห่ง ฉันจะบันทึกที่อยู่หลายแห่งได้อย่างไรเพื่อที่ว่าฉันจะได้ไม่ต้องพิมพ์ที่อยู่ทุกครั้งที่ฉันสั่งซื้อสินค้า

คุณสามารถบันทึกที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าหลายแห่งได้ในส่วนบัญชีของฉัน ไปที่บัญชีของฉันและไปที่สมุดที่อยู่เพื่อใช้ประโยชน์จากคุณสมบัตินี้

กลับไปด้านบน

ฉันจะเปลี่ยนข้อมูลติดต่อของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลติดต่อของคุณได้ตลอดเวลาโดยการเข้าไปที่ข้อมูลติดต่อในส่วนบัญชีของฉัน

กลับไปด้านบน