IC & Component Sockets:  พบผลิตภัณฑ์จำนวน903

ตัวกรองที่ใช้

ตัวกรอง

 

คำแนะนำ

MILL MAX
812-22-002-30-004101

ราคาสำหรับสินค้า: ชิ้น 1

1+ THB249.97

ซื้อ
MILL MAX
812-22-008-30-003101

ราคาสำหรับสินค้า: ชิ้น 1

1+ THB326.34

ซื้อ
MILL MAX
813-22-004-30-000101

ราคาสำหรับสินค้า: ชิ้น 1

1+ THB284.25

ซื้อ
TE CONNECTIVITY
814-AG11D-ES-LF

ราคาสำหรับสินค้า: ชิ้น 1

1+ THB60.38

ซื้อ

ตัวกรอง:

โพสต์คำถามถึงผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งของเรา หรือ เริ่มแสดงความคิดเห็น และรับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญของซัพพลายเออร์และเพื่อนๆ วิศวกรในชุมชนของเรา