เขตข้อมูลที่กำหนดเอง

มาสก์การป้อนข้อมูลเข้า

ด้วยการระบุมาสก์การป้อนข้อมูลเข้า คุณจะบังคับให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลในรูปแบบที่ถูกต้องที่คุณได้ระบุไว้ก่อนที่จะสามารถดำเนินการชำระเงินได้

หากต้องการกำหนดรูปแบบ:

  • ป้อน 0 (ศูนย์) เพื่อแสดงเขตข้อมูลที่เป็นตัวเลข
  • ป้อน L เพื่อแสดงเฉพาะฟิลด์ตัวอักษร
  • ป้อน A เพื่อแสดงเขตข้อมูลที่อนุญาตทั้งตัวอักษรและตัวเลข
  • ป้อน & เพื่อแสดงตัวอักษรหรือการเว้นวรรคใดๆ ที่จำเป็น
  • ตัวอักษรและการเว้นวรรคอื่นๆ ทั้งหมดจะเป็นสัญพจน์ หากต้องการใช้ตัวอักษรที่อยู่นอกเหนือสัญพจน์ ให้ใส่แบคสแลช (\) ไว้ด้านหน้า

ตัวอย่างเช่น: 00LL-&\AAA จะกำหนดว่าผู้ใช้สามารถป้อนค่าแบบเดียวกับ 12AB-#A7K หรือ 01XY-%A22 ได้ ในตัวอย่างนี้ ควรจะมีเครื่องหมายขีดกลางโดยมี A ตามหลังเสมอ

หมายเหตุ: สามารถใช้ได้เฉพาะตัวอักษรที่มีบนแป้นพิมพ์มาตรฐานเท่านั้น