การจัดซื้อและจัดจ้าง

ถาม: คุณมีตัวเลือกการจัดซื้อและจัดจ้างอะไรบ้าง
ตอบ: โปรดดูที่ ส่วนการจัดซื้อและจัดจ้าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ถาม: iBuy คืออะไร
ตอบ: iBuy คือเครื่องมือออนไลน์ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ element14 ซึ่งช่วยให้กระบวนการจัดซื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นับตั้งแต่เลือกผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการอนุมัติ และการสั่งซื้อ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน iBuy