โซลูชัน eProcurement

iBuy

เครื่องมือออนไลน์ฟรีเพื่อช่วยให้คุณจัดการและทำให้ขั้นตอนการจัดซื้อของคุณเป็นไปอย่างอัตโนมัติใน element14

รายละเอียดเพิ่มเติม

วงจรการซื้อขาย

ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดด้วยกระบวนการจัดซื้อแบบผสมผสาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

API ของ ePass

ผสมผสานจำนวนผลิตภัณฑ์แบบเรียลไทม์กับข้อมูลการเสนอราคาลงในแอปพลิเคชันของคุณ พร้อมกับ API ในการค้นหาผลิตภัณฑ์

รายละเอียดเพิ่มเติม