ลงทะเบียนเพื่อรับบริการ eInvoice

เอกสารใบแจ้งหนี้จะถูกจัดส่งโดยตรงสู่ที่อยู่อีเมล์ที่คุณต้องการในรูปแบบ PDF

บริการนี้มีให้เฉพาะหน่วยงานขององค์กรที่มีบัญชีการค้าอยู่กับเรา

*จำเป็น

โปรดส่งใบแจ้งหนี้ของฉันไปยังที่อยู่อีเมล์ต่อไปนี้:

โปรดทราบว่าเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการของคุณเท่านั้น