Diodes - Power Module:  พบผลิตภัณฑ์จำนวน376

ตัวกรองที่ใช้

ตัวกรอง

 

คำแนะนำ

POWEREX
CD611616C

ราคาสำหรับสินค้า: ชิ้น 1

1+ THB2,029.14

ซื้อ
POWEREX
CD611816C

ราคาสำหรับสินค้า: ชิ้น 1

1+ THB2,607.93

ซื้อ
STMICROELECTRONICS
STTH200W04TV1

ราคาสำหรับสินค้า: ชิ้น 1

1+ THB791.18

ซื้อ
SOLID STATE
16F120

ราคาสำหรับสินค้า: ชิ้น 1

1+ THB115.22

ซื้อ

ตัวกรอง:

โพสต์คำถามถึงผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งของเรา หรือ เริ่มแสดงความคิดเห็น และรับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญของซัพพลายเออร์และเพื่อนๆ วิศวกรในชุมชนของเรา