ชุดคิตตามแอพพลิเคชั่น / เทคโนโลยี
อะนาล็อกเครื่องขยายเสีย, ตัวแปลงสัญญาณอะนาล็อกเป็นดิจิตอล, ตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อก, อะนาล็อก ฟรอนต์-เอ็น, ตัวเข้ารหัส / ตัวถอดรหัส, ออสซิเลเตอร์แบบควบคุมแรงดัน, ตัวแปรสัญญาณ
การสื่อสารอีเธอร์เน็ต, CAN, โมเด็มสายไฟฟ้า, RS232 / RS485, LIN, SPI, I2C, USB
ควบคุมแสงไฟบักไดร์ฟเวอร์ไฟ LED, บูสไดร์ฟเวอร์ไฟ LED, ปิดไดร์ฟเวอร์ไฟ LED, ไฟส่องหลัง LED-LCD
ตัวควบคุมมอเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส แบบอินดักชั่น, มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบอินดักชั่น, มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน (BLDC/BLAC), ซิงโครนัสมอเตอร์ถาวร, สเต็ปเปอร์มอเตอร์, การสับมอเตอร์ความต้านทานแม่เหล็ก, มอเตอร์ครอบจักรวาล, เกทไดร์ฟเวอร์, มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน
บริหารจัดการพลังงานสวิตช์ชิ่งเรกูเลเตอร์, เรกูเลเตอร์เชิงเส้น (LDO), บริหารจัดการแบตเตอรี่, ควบคุมพลังงาน, Hot Swap คอนโทรลเลอร์, ต่อไฟด้วยสายแลน (PoE) อินเตอร์เฟสคอนโทรลเลอร์, ระบบควบคุมดูแลและควบคุม, การเก็บเกี่ยวพลังงาน / การวัดแสง PFC
การตรวจวัดเซ็นเซอร์ความเร่ง, การตรวจวัดการสัมผัส, การตรวจรับภาพ, เชิงมุม / วงแหวน, แม็กเนติกเซนเซอร์, อุปกรณ์ตรวจวัดความดัน, อุณหภูมิ, ความใกล้เคียง
แบบไร้สายบลูทูธ, Zigbee / 802.15.4, RFID, ISM, WiFi, โมบาย / เทเลคอม, NFC