ชุดพัฒนาโดย แอพพลิเคชั่น / เทคโนโลยี
อะนาล็อกแอมป์ , นาฬิกาและการจับเวลา , การแปลงข้อมูล , การควบคุมมอเตอร์
เสียง/วีดิโอเสียง/วีดิโอ
ไดร์ฟเวอร์ไดร์ฟเวอร์
แสงไฟไดร์ฟเวอร์ ไฟ LED
การจัดการพลังงานแบตเตอรี่ , การจัดการพลังงาน , อุปกรณ์ในการรักษาระดับแรงดัน
การตรวจจับเซ็นเซอร์ภาพ , เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว , เซ็นเซอร์ตรวจวัดความดัน , ชุดเซ็นเซอร์ , เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ , ตัวตรวจจับการสัมผัส
ไร้สายRFID , ไร้สาย