Touch Screen Controllers:  พบผลิตภัณฑ์จำนวน52

ตัวกรองที่ใช้

ตัวกรอง

 

Featured Products

TEXAS INSTRUMENTS
TSC2046IPWR

ราคาสำหรับสินค้า: ชิ้น 1

1+ THB46.10

ซื้อ
TEXAS INSTRUMENTS
TSC2003IPWR

ราคาสำหรับสินค้า: เทปและม้วนตัด 1

1+ THB210.16

ซื้อ
TEXAS INSTRUMENTS
TSC2013QPWRQ1

ราคาสำหรับสินค้า: เทปและม้วนตัด 1

1+ THB143.07

ซื้อ
TEXAS INSTRUMENTS
TSC2046IPWR

ราคาสำหรับสินค้า: เทปและม้วนตัด 1

1+ THB90.34

ซื้อ

ตัวกรอง:

โพสต์คำถามถึงผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งของเรา หรือ เริ่มแสดงความคิดเห็น และรับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญของซัพพลายเออร์และเพื่อนๆ วิศวกรในชุมชนของเรา