ใหม่!
CadSoft
EAGLE V7.3

ได้รับรางวัลชนะเลิศซอฟต์แวร์ PCB ขณะนี้มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม!

  • เพิ่มสมรรถนะ Library Editor
  • เพิ่มสมรรถนะ Control Panel
  • ขยาย IDF Export Option
  • UI Framework จาก QT รุ่นล่าสุด
  • สถาปัตยกรรม 64 บิต
ดูข้อมูลเพิ่มเติม