Graphical User Interface Software

: พบผลิตภัณฑ์จำนวน121
รูปแบบตัวกรอง:

ไม่สามารถใช้การแสดงการกำหนดราคาในสัญญาในขณะนี้ได้ ราคาที่แสดงเป็นราคาขายปลีกมาตรฐาน ราคาในสัญญาจะนำมาใช้ในการสั่งซื้อหลังจากดำเนินการแล้ว

ใช้ ตัวกรอง
ใช้ ตัวกรอง
{0}
{1}
= {0} : หลายค่า
 
เปรียบเทียบรายการที่เลือก เปรียบเทียบ เพิ่มรายการที่เลือก เพิ่ม
แอตทริบิวต์เพิ่มเติม แอตทริบิวต์
เพิ่มคุณสมบัติไปยังตาราง

เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการดูเพื่อเพิ่มลงในคอลัมน์ตรงส่วนท้ายของตาราง

  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต รหัสสินค้า ผู้ผลิต / รายละเอียด
มีอยู่ในสต็อก ราคาสำหรับ
ราคา
จำนวน
Software Application Core Architecture Core Sub-Architecture Supported Families Licence Model Features
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
3.50.02 EMWINPROBNDL ADD SEAT ASIA
3.50.02 EMWINPROBNDL ADD SEAT ASIA - EmWin PRO Bundle with Additional Seat Developer License

2309451

SEGGER - EmWin PRO Bundle with Additional Seat Developer License

Software Application Libraries - GUI
Core Architecture ARM, MIPS
Core Sub-Architecture ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

SEGGER 

EmWin PRO Bundle with Additional Seat Developer License

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)
มีจนกว่าของจะหมด
Software Application Libraries - GUI
Core Architecture ARM, MIPS
Core Sub-Architecture ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32
Supported Families ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX
Licence Model -
Features -

200

1+ THB110,105.02 ราคาสำหรับ

จำนวน
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ
+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)

อันละ

มีจนกว่าของจะหมด

1+ THB110,105.02

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Libraries - GUI ARM, MIPS ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32 ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX - -
3.50.04 EMWIN PRO BUNDLE SSL ASIA
3.50.04 EMWIN PRO BUNDLE SSL ASIA - EmWin PRO Bundle with Single Product Source Code License

2309453

SEGGER - EmWin PRO Bundle with Single Product Source Code License

Software Application Libraries - GUI
Core Architecture ARM, MIPS
Core Sub-Architecture ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

SEGGER 

EmWin PRO Bundle with Single Product Source Code License

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)
มีจนกว่าของจะหมด
Software Application Libraries - GUI
Core Architecture ARM, MIPS
Core Sub-Architecture ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32
Supported Families ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX
Licence Model -
Features -

200

1+ THB454,482.79 ราคาสำหรับ

จำนวน
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ
+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)

อันละ

มีจนกว่าของจะหมด

1+ THB454,482.79

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Libraries - GUI ARM, MIPS ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32 ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX - -
GUI-FCXX-000000-P-P1.
GUI-FCXX-000000-P-P1. - Graphical User Interface Software, Font Converter, Single Licence

2432275

MICRIUM - Graphical User Interface Software, Font Converter, Single Licence

Software Application Libraries - GUI
Licence Model Single Product
Features 8/16/32/64bit CPU Support, Auto Generation of C Files from Fonts, Foreign Language Support

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

Graphical User Interface Software, Font Converter, Single Licence

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)

Software Application Libraries - GUI
Core Architecture -
Core Sub-Architecture -
Supported Families -
Licence Model Single Product
Features 8/16/32/64bit CPU Support, Auto Generation of C Files from Fonts, Foreign Language Support

200

1+ THB37,694.36 ราคาสำหรับ

จำนวน
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ
+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)

อันละ

1+ THB37,694.36

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Libraries - GUI - - - Single Product 8/16/32/64bit CPU Support, Auto Generation of C Files from Fonts, Foreign Language Support
GUI-VNCX-000000-P-P1.
GUI-VNCX-000000-P-P1. - GUI, VNC SERVER, SINGLE LICENCE

2432277

MICRIUM - GUI, VNC SERVER, SINGLE LICENCE

Software Application Libraries - GUI
Licence Model Single Product
Features VNC Server, 8/16/32/64bit CPU Support, Requires TCP/IP Stack, Recovery with VNC Client

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

GUI, VNC SERVER, SINGLE LICENCE

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)

Software Application Libraries - GUI
Core Architecture -
Core Sub-Architecture -
Supported Families -
Licence Model Single Product
Features VNC Server, 8/16/32/64bit CPU Support, Requires TCP/IP Stack, Recovery with VNC Client

200

1+ THB28,270.83 ราคาสำหรับ

จำนวน
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ
+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)

อันละ

1+ THB28,270.83

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Libraries - GUI - - - Single Product VNC Server, 8/16/32/64bit CPU Support, Requires TCP/IP Stack, Recovery with VNC Client
GUI-WINX-000000-P-P1.
GUI-WINX-000000-P-P1. - GUI, WIN32 SIMULATOR, SINGLE LICENCE

2432279

MICRIUM - GUI, WIN32 SIMULATOR, SINGLE LICENCE

Software Application Libraries - GUI
Licence Model Single Product
Features 8/16/32/64bit CPU Support, Windows PC Compilation Using Native Compiler, Easy Debugging of UI

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

GUI, WIN32 SIMULATOR, SINGLE LICENCE

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)

Software Application Libraries - GUI
Core Architecture -
Core Sub-Architecture -
Supported Families -
Licence Model Single Product
Features 8/16/32/64bit CPU Support, Windows PC Compilation Using Native Compiler, Easy Debugging of UI

200

1+ THB32,982.72 ราคาสำหรับ

จำนวน
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ
+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)

อันละ

1+ THB32,982.72

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Libraries - GUI - - - Single Product 8/16/32/64bit CPU Support, Windows PC Compilation Using Native Compiler, Easy Debugging of UI
GUI-CLRX-PKG000-P-A1
GUI-CLRX-PKG000-P-A1 - GUI, BASIC COLOUR, SINGLE LICENCE

2492035

MICRIUM - GUI, BASIC COLOUR, SINGLE LICENCE

Software Application Libraries - GUI
Licence Model Single Product
Features Logical to Physical Colour Conversion, GUIBuilder, 8/16/32/64bit CPU Support, Bitmap Converter Tool

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

GUI, BASIC COLOUR, SINGLE LICENCE

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)

สต็อกเพิ่มเติมจะพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 5/3/2561 เป็นต้นไป

Software Application Libraries - GUI
Core Architecture -
Core Sub-Architecture -
Supported Families -
Licence Model Single Product
Features Logical to Physical Colour Conversion, GUIBuilder, 8/16/32/64bit CPU Support, Bitmap Converter Tool

100

1+ THB805,645.24 ราคาสำหรับ

จำนวน

การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

อันละ

1+ THB805,645.24

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Libraries - GUI - - - Single Product Logical to Physical Colour Conversion, GUIBuilder, 8/16/32/64bit CPU Support, Bitmap Converter Tool
FSX-DRVR-CFXXXX-P-P1-PLATFORM
FSX-DRVR-CFXXXX-P-P1-PLATFORM - STACK, UC/FS DRIVER, COMPACT FLASH

1901111

MICRIUM - STACK, UC/FS DRIVER, COMPACT FLASH

Software Application Stacks - File Systems
Licence Model Processor Platform
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

STACK, UC/FS DRIVER, COMPACT FLASH

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Software Application Stacks - File Systems
Core Architecture -
Core Sub-Architecture -
Supported Families -
Licence Model Processor Platform
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

ไม่มี

1+ THB484,966.39 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB484,966.39

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Stacks - File Systems - - - Processor Platform Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable
FSX-DRVR-CFXXXX-P-P1-PRODLINE
FSX-DRVR-CFXXXX-P-P1-PRODLINE - STACK, UC/FS DRIVER, COMPACT FLASH

1901110

MICRIUM - STACK, UC/FS DRIVER, COMPACT FLASH

Software Application Stacks - File Systems
Licence Model Product Line
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

STACK, UC/FS DRIVER, COMPACT FLASH

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Software Application Stacks - File Systems
Core Architecture -
Core Sub-Architecture -
Supported Families -
Licence Model Product Line
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

ไม่มี

1+ THB361,507.55 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB361,507.55

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Stacks - File Systems - - - Product Line Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable
FSX-DRVR-CFXXXX-P-P1-SINGLE
FSX-DRVR-CFXXXX-P-P1-SINGLE - STACK, UC/FS DRIVER, COMPACT FLASH

1901109

MICRIUM - STACK, UC/FS DRIVER, COMPACT FLASH

Software Application Stacks - File Systems
Licence Model Single Product
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

STACK, UC/FS DRIVER, COMPACT FLASH

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Software Application Stacks - File Systems
Core Architecture -
Core Sub-Architecture -
Supported Families -
Licence Model Single Product
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

ไม่มี

1+ THB72,301.66 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB72,301.66

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Stacks - File Systems - - - Single Product Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable
FSX-DRVR-MSCXXX-P-P1-PLATFORM
FSX-DRVR-MSCXXX-P-P1-PLATFORM - STACK, UC/FS DRIVER, MSC, PLATFORM

1901115

MICRIUM - STACK, UC/FS DRIVER, MSC, PLATFORM

Software Application Stacks - File Systems
Licence Model Processor Platform
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

STACK, UC/FS DRIVER, MSC, PLATFORM

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Software Application Stacks - File Systems
Core Architecture -
Core Sub-Architecture -
Supported Families -
Licence Model Processor Platform
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

ไม่มี

1+ THB484,966.39 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB484,966.39

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Stacks - File Systems - - - Processor Platform Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable
FSX-DRVR-MSCXXX-P-P1-PRODLINE
FSX-DRVR-MSCXXX-P-P1-PRODLINE - STACK, UC/FS DRIVER, MSC, PRODLINE

1901113

MICRIUM - STACK, UC/FS DRIVER, MSC, PRODLINE

Software Application Stacks - File Systems
Licence Model Product Line
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

STACK, UC/FS DRIVER, MSC, PRODLINE

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Software Application Stacks - File Systems
Core Architecture -
Core Sub-Architecture -
Supported Families -
Licence Model Product Line
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

ไม่มี

1+ THB361,507.55 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB361,507.55

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Stacks - File Systems - - - Product Line Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable
FSX-DRVR-MSCXXX-P-P1-SINGLE
FSX-DRVR-MSCXXX-P-P1-SINGLE - STACK, UC/FS DRIVER, MSC, SINGLE

1901112

MICRIUM - STACK, UC/FS DRIVER, MSC, SINGLE

Software Application Stacks - File Systems
Licence Model Single Product
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

STACK, UC/FS DRIVER, MSC, SINGLE

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Software Application Stacks - File Systems
Core Architecture -
Core Sub-Architecture -
Supported Families -
Licence Model Single Product
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

ไม่มี

1+ THB72,301.66 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB72,301.66

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Stacks - File Systems - - - Single Product Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable
FSX-DRVR-NANDXX-P-P1-PLATFORM
FSX-DRVR-NANDXX-P-P1-PLATFORM - STACK, UC/FS DRIVER, FOR NAND FLASH

1901118

MICRIUM - STACK, UC/FS DRIVER, FOR NAND FLASH

Software Application Stacks - File Systems
Licence Model Processor Platform
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

STACK, UC/FS DRIVER, FOR NAND FLASH

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Software Application Stacks - File Systems
Core Architecture -
Core Sub-Architecture -
Supported Families -
Licence Model Processor Platform
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

ไม่มี

1+ THB484,966.39 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB484,966.39

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Stacks - File Systems - - - Processor Platform Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable
FSX-DRVR-NANDXX-P-P1-PRODLINE
FSX-DRVR-NANDXX-P-P1-PRODLINE - STACK, UC/FS DRIVER, FOR NAND FLASH

1901117

MICRIUM - STACK, UC/FS DRIVER, FOR NAND FLASH

Software Application Stacks - File Systems
Licence Model Product Line
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

STACK, UC/FS DRIVER, FOR NAND FLASH

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Software Application Stacks - File Systems
Core Architecture -
Core Sub-Architecture -
Supported Families -
Licence Model Product Line
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

ไม่มี

1+ THB361,507.55 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB361,507.55

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Stacks - File Systems - - - Product Line Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable
FSX-DRVR-NANDXX-P-P1-SINGLE
FSX-DRVR-NANDXX-P-P1-SINGLE - STACK, UC/FS DRIVER, FOR NAND FLASH

1901116

MICRIUM - STACK, UC/FS DRIVER, FOR NAND FLASH

Software Application Stacks - File Systems
Licence Model Single Product
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

STACK, UC/FS DRIVER, FOR NAND FLASH

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Software Application Stacks - File Systems
Core Architecture -
Core Sub-Architecture -
Supported Families -
Licence Model Single Product
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

ไม่มี

1+ THB72,301.66 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB72,301.66

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Stacks - File Systems - - - Single Product Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable
FSX-DRVR-NORXXX-P-P1-PLATFORM
FSX-DRVR-NORXXX-P-P1-PLATFORM - STACK, UC/FS DRIVER, FOR NOR FLASH

1901121

MICRIUM - STACK, UC/FS DRIVER, FOR NOR FLASH

Software Application Stacks - File Systems
Licence Model Processor Platform
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

STACK, UC/FS DRIVER, FOR NOR FLASH

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Software Application Stacks - File Systems
Core Architecture -
Core Sub-Architecture -
Supported Families -
Licence Model Processor Platform
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

ไม่มี

1+ THB484,966.39 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB484,966.39

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Stacks - File Systems - - - Processor Platform Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable
FSX-DRVR-NORXXX-P-P1-PRODLINE
FSX-DRVR-NORXXX-P-P1-PRODLINE - STACK, UC/FS DRIVER, FOR NOR FLASH

1901120

MICRIUM - STACK, UC/FS DRIVER, FOR NOR FLASH

Software Application Stacks - File Systems
Licence Model Product Line
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

STACK, UC/FS DRIVER, FOR NOR FLASH

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Software Application Stacks - File Systems
Core Architecture -
Core Sub-Architecture -
Supported Families -
Licence Model Product Line
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

ไม่มี

1+ THB361,507.55 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB361,507.55

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Stacks - File Systems - - - Product Line Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable
FSX-DRVR-NORXXX-P-P1-SINGLE
FSX-DRVR-NORXXX-P-P1-SINGLE - STACK, UC/FS DRIVER, FOR NOR FLASH

1901119

MICRIUM - STACK, UC/FS DRIVER, FOR NOR FLASH

Software Application Stacks - File Systems
Licence Model Single Product
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

STACK, UC/FS DRIVER, FOR NOR FLASH

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Software Application Stacks - File Systems
Core Architecture -
Core Sub-Architecture -
Supported Families -
Licence Model Single Product
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

ไม่มี

1+ THB72,301.66 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB72,301.66

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Stacks - File Systems - - - Single Product Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable
FSX-DRVR-SDCXXX-P-P1-PLATFORM
FSX-DRVR-SDCXXX-P-P1-PLATFORM - STACK, UC/FS DRIVER, FOR SD CARD

1901124

MICRIUM - STACK, UC/FS DRIVER, FOR SD CARD

Software Application Stacks - File Systems
Licence Model Processor Platform
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

STACK, UC/FS DRIVER, FOR SD CARD

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Software Application Stacks - File Systems
Core Architecture -
Core Sub-Architecture -
Supported Families -
Licence Model Processor Platform
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

ไม่มี

1+ THB484,966.39 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB484,966.39

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Stacks - File Systems - - - Processor Platform Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable
FSX-DRVR-SDCXXX-P-P1-PRODLINE
FSX-DRVR-SDCXXX-P-P1-PRODLINE - STACK, UC/FS DRIVER, FOR SD CARD

1901123

MICRIUM - STACK, UC/FS DRIVER, FOR SD CARD

Software Application Stacks - File Systems
Licence Model Product Line
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

STACK, UC/FS DRIVER, FOR SD CARD

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Software Application Stacks - File Systems
Core Architecture -
Core Sub-Architecture -
Supported Families -
Licence Model Product Line
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

ไม่มี

1+ THB361,507.55 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB361,507.55

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Stacks - File Systems - - - Product Line Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable
FSX-DRVR-SDCXXX-P-P1-SINGLE
FSX-DRVR-SDCXXX-P-P1-SINGLE - STACK, UC/FS DRIVER, FOR SD CARD

1901122

MICRIUM - STACK, UC/FS DRIVER, FOR SD CARD

Software Application Stacks - File Systems
Licence Model Single Product
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

STACK, UC/FS DRIVER, FOR SD CARD

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Software Application Stacks - File Systems
Core Architecture -
Core Sub-Architecture -
Supported Families -
Licence Model Single Product
Features Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable

ไม่มี

1+ THB72,301.66 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB72,301.66

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Stacks - File Systems - - - Single Product Processor independent, Easily ported to new platforms, scalable
FSX-FSXX-000000-P-P1-PLATFORM
FSX-FSXX-000000-P-P1-PLATFORM - STACK, UC/FS, V4 CORE COMPONENT

1901105

MICRIUM - STACK, UC/FS, V4 CORE COMPONENT

Software Application Stacks - File Systems
Licence Model Processor Platform

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

STACK, UC/FS, V4 CORE COMPONENT

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Software Application Stacks - File Systems
Core Architecture -
Core Sub-Architecture -
Supported Families -
Licence Model Processor Platform
Features -

ไม่มี

1+ THB1,385,618.26 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB1,385,618.26

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Stacks - File Systems - - - Processor Platform -
FSX-FSXX-000000-P-P1-PRODLINE
FSX-FSXX-000000-P-P1-PRODLINE - STACK, UC/FS, V4 CORE COMPONENT

1901104

MICRIUM - STACK, UC/FS, V4 CORE COMPONENT

Software Application Stacks - File Systems
Licence Model Product Line

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

STACK, UC/FS, V4 CORE COMPONENT

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Software Application Stacks - File Systems
Core Architecture -
Core Sub-Architecture -
Supported Families -
Licence Model Product Line
Features -

ไม่มี

1+ THB1,065,860.20 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB1,065,860.20

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Stacks - File Systems - - - Product Line -
FSX-FSXX-000000-P-P1-SINGLE
FSX-FSXX-000000-P-P1-SINGLE - STACK, UC/FS, V4 CORE COMPONENT

1901103

MICRIUM - STACK, UC/FS, V4 CORE COMPONENT

Software Application Stacks - File Systems
Licence Model Single Product

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

STACK, UC/FS, V4 CORE COMPONENT

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Software Application Stacks - File Systems
Core Architecture -
Core Sub-Architecture -
Supported Families -
Licence Model Single Product
Features -

ไม่มี

1+ THB206,575.74 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB206,575.74

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Stacks - File Systems - - - Single Product -
FSX-FSXX-JOURXX-P-P1-PLATFORM
FSX-FSXX-JOURXX-P-P1-PLATFORM - STACK, UC/FS, JOURNALING OPTION

1901108

MICRIUM - STACK, UC/FS, JOURNALING OPTION

Software Application Stacks - File Systems
Licence Model Processor Platform
Features Provides fail-safe operation while maintaining FAT compatibility

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

STACK, UC/FS, JOURNALING OPTION

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Software Application Stacks - File Systems
Core Architecture -
Core Sub-Architecture -
Supported Families -
Licence Model Processor Platform
Features Provides fail-safe operation while maintaining FAT compatibility

ไม่มี

1+ THB831,370.96 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB831,370.96

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
Stacks - File Systems - - - Processor Platform Provides fail-safe operation while maintaining FAT compatibility