Embedded Operating Systems

: พบผลิตภัณฑ์จำนวน474
รูปแบบตัวกรอง:

ไม่สามารถใช้การแสดงการกำหนดราคาในสัญญาในขณะนี้ได้ ราคาที่แสดงเป็นราคาขายปลีกมาตรฐาน ราคาในสัญญาจะนำมาใช้ในการสั่งซื้อหลังจากดำเนินการแล้ว

ใช้ ตัวกรอง
ใช้ ตัวกรอง
{0}
{1}
= {0} : หลายค่า
 
เปรียบเทียบรายการที่เลือก เปรียบเทียบ เพิ่มรายการที่เลือก เพิ่ม
แอตทริบิวต์เพิ่มเติม แอตทริบิวต์
เพิ่มคุณสมบัติไปยังตาราง

เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการดูเพื่อเพิ่มลงในคอลัมน์ตรงส่วนท้ายของตาราง

  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต รหัสสินค้า ผู้ผลิต / รายละเอียด
มีอยู่ในสต็อก ราคาสำหรับ
ราคา
จำนวน
Core Architecture Core Sub-Architecture Supported Families Licence Model Features
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
1.XX.01 EMBOS SOL ASIA
1.XX.01 EMBOS SOL ASIA - RTOS, SINGLE OBJECT CODE LICENSE

2309446

SEGGER - RTOS, SINGLE OBJECT CODE LICENSE

Core Architecture ARM, MIPS
Core Sub-Architecture ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32
Supported Families ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

SEGGER 

RTOS, SINGLE OBJECT CODE LICENSE

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)
มีจนกว่าของจะหมด
Core Architecture ARM, MIPS
Core Sub-Architecture ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32
Supported Families ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX
Licence Model -
Features -

200

1+ THB112,790.47 ราคาสำหรับ

จำนวน
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ
+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)

อันละ

มีจนกว่าของจะหมด

1+ THB112,790.47

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
ARM, MIPS ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32 ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX - -
1.XX.02 EMBOS ADDITIONAL SEAT ASIA
1.XX.02 EMBOS ADDITIONAL SEAT ASIA - RTOS, ADDITIONAL DEVELOPER LICENSE

2309447

SEGGER - RTOS, ADDITIONAL DEVELOPER LICENSE

Core Architecture ARM, MIPS
Core Sub-Architecture ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32
Supported Families ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

SEGGER 

RTOS, ADDITIONAL DEVELOPER LICENSE

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)
มีจนกว่าของจะหมด
Core Architecture ARM, MIPS
Core Sub-Architecture ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32
Supported Families ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX
Licence Model -
Features -

200

1+ THB56,395.24 ราคาสำหรับ

จำนวน
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ
+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)

อันละ

มีจนกว่าของจะหมด

1+ THB56,395.24

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
ARM, MIPS ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32 ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX - -
1.XX.04 EMBOS SSL ASIA
1.XX.04 EMBOS SSL ASIA - RTOS, SINGLE SOURCE CODE LICENSE

2309448

SEGGER - RTOS, SINGLE SOURCE CODE LICENSE

Core Architecture ARM, MIPS
Core Sub-Architecture ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32
Supported Families ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

SEGGER 

RTOS, SINGLE SOURCE CODE LICENSE

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)
มีจนกว่าของจะหมด
Core Architecture ARM, MIPS
Core Sub-Architecture ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32
Supported Families ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX
Licence Model -
Features -

200

1+ THB225,580.69 ราคาสำหรับ

จำนวน
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ
+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

 • 100 พร้อมจัดส่งใน 2 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)
 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)

อันละ

มีจนกว่าของจะหมด

1+ THB225,580.69

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
ARM, MIPS ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32 ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX - -
AR166-F-LC
AR166-F-LC - Advanced Real Time Operating System with Floating License Type in Downloadable Form

2409526

ARM - Advanced Real Time Operating System with Floating License Type in Downloadable Form

Core Architecture ARM
Core Sub-Architecture C166, C166S V2, ST10
Supported Families C16x, XC16x, ST10

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ARM 

Advanced Real Time Operating System with Floating License Type in Downloadable Form

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)

สต็อกเพิ่มเติมจะพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 26/2/2561 เป็นต้นไป

Core Architecture ARM
Core Sub-Architecture C166, C166S V2, ST10
Supported Families C16x, XC16x, ST10
Licence Model -
Features OS with Flash File System & TCP/IP Networking, Multitasking, Real-Time Control & Task Communication

100

1+ THB208,021.74 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB208,021.74

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
ARM C166, C166S V2, ST10 C16x, XC16x, ST10 - OS with Flash File System & TCP/IP Networking, Multitasking, Real-Time Control & Task Communication
AR166-LC
AR166-LC - Advanced Real Time Operating System with Node Locked License Type in Downloadable Form

2409527

ARM - Advanced Real Time Operating System with Node Locked License Type in Downloadable Form

Core Architecture ARM
Core Sub-Architecture C166, C166S V2, ST10
Supported Families C16x, XC16x, ST10

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ARM 

Advanced Real Time Operating System with Node Locked License Type in Downloadable Form

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)

สต็อกเพิ่มเติมจะพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 26/2/2561 เป็นต้นไป

Core Architecture ARM
Core Sub-Architecture C166, C166S V2, ST10
Supported Families C16x, XC16x, ST10
Licence Model -
Features OS with Flash File System & TCP/IP Networking, Multitasking, Real-Time Control & Task Communication

100

1+ THB173,317.15 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB173,317.15

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
ARM C166, C166S V2, ST10 C16x, XC16x, ST10 - OS with Flash File System & TCP/IP Networking, Multitasking, Real-Time Control & Task Communication
AR166-UD-LC
AR166-UD-LC - Keil AR166 Maintenance Restart, Node Locked, Download

2409714

ARM - Keil AR166 Maintenance Restart, Node Locked, Download

Core Architecture ARM
Core Sub-Architecture Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4
Supported Families C16x, ST10, XC16x

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ARM 

Keil AR166 Maintenance Restart, Node Locked, Download

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)

สต็อกเพิ่มเติมจะพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 26/2/2561 เป็นต้นไป

Core Architecture ARM
Core Sub-Architecture Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4
Supported Families C16x, ST10, XC16x
Licence Model -
Features OS with Flash File System & TCP/IP Networking, Multitasking, Real-Time Control & Task Communication

100

1+ THB52,057.26 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB52,057.26

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
ARM Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4 C16x, ST10, XC16x - OS with Flash File System & TCP/IP Networking, Multitasking, Real-Time Control & Task Communication
AR166-UF-LC
AR166-UF-LC - Keil AR166 Maintenance Restart, Floating, Download

2409716

ARM - Keil AR166 Maintenance Restart, Floating, Download

Core Architecture ARM
Core Sub-Architecture Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4
Supported Families C16x, ST10, XC16x

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ARM 

Keil AR166 Maintenance Restart, Floating, Download

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

 • 100 พร้อมจัดส่งใน 4 - 6 วันทำการ: สั่งซื้อก่อน 15.30 น. (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำชาติ)

สต็อกเพิ่มเติมจะพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 26/2/2561 เป็นต้นไป

Core Architecture ARM
Core Sub-Architecture Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4
Supported Families C16x, ST10, XC16x
Licence Model -
Features OS with Flash File System & TCP/IP Networking, Multitasking, Real-Time Control & Task Communication

100

1+ THB62,386.00 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB62,386.00

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
ARM Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4 C16x, ST10, XC16x - OS with Flash File System & TCP/IP Networking, Multitasking, Real-Time Control & Task Communication
AR166
AR166 - Advanced Real Time Operating System with Node Locked License Type in DVD

2409507

ARM - Advanced Real Time Operating System with Node Locked License Type in DVD

Core Architecture ARM
Core Sub-Architecture C166, C166S V2, ST10
Supported Families C16x, XC16x, ST10

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ARM 

Advanced Real Time Operating System with Node Locked License Type in DVD

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ
สต็อกเพิ่มเติมจะพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 12/3/2561 เป็นต้นไป ติดต่อฉันเมื่อมีในสต็อก
Core Architecture ARM
Core Sub-Architecture C166, C166S V2, ST10
Supported Families C16x, XC16x, ST10
Licence Model -
Features OS with Flash File System & TCP/IP Networking, Multitasking, Real-Time Control & Task Communication

ไม่มี

1+ THB173,317.15 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB173,317.15

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
ARM C166, C166S V2, ST10 C16x, XC16x, ST10 - OS with Flash File System & TCP/IP Networking, Multitasking, Real-Time Control & Task Communication
AR166-F
AR166-F - Advanced Real Time Operating System with Floating License Type in DVD

2409508

ARM - Advanced Real Time Operating System with Floating License Type in DVD

Core Architecture ARM
Core Sub-Architecture C166, C166S V2, ST10
Supported Families C16x, XC16x, ST10

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ARM 

Advanced Real Time Operating System with Floating License Type in DVD

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ
สต็อกเพิ่มเติมจะพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 12/3/2561 เป็นต้นไป ติดต่อฉันเมื่อมีในสต็อก
Core Architecture ARM
Core Sub-Architecture C166, C166S V2, ST10
Supported Families C16x, XC16x, ST10
Licence Model -
Features OS with Flash File System & TCP/IP Networking, Multitasking, Real-Time Control & Task Communication

ไม่มี

1+ THB208,021.74 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB208,021.74

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
ARM C166, C166S V2, ST10 C16x, XC16x, ST10 - OS with Flash File System & TCP/IP Networking, Multitasking, Real-Time Control & Task Communication
KRN-K2XX-430AXX-P-P1-PLATFORM
KRN-K2XX-430AXX-P-P1-PLATFORM - RTOS, UC/OS-II, FOR TEXAS MSP430X

1899212

MICRIUM - RTOS, UC/OS-II, FOR TEXAS MSP430X

Core Architecture MSP430
Core Sub-Architecture MSP430
Licence Model Processor Platform

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

RTOS, UC/OS-II, FOR TEXAS MSP430X

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Core Architecture MSP430
Core Sub-Architecture MSP430
Supported Families -
Licence Model Processor Platform
Features Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable

ไม่มี

1+ THB2,078,427.39 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB2,078,427.39

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
MSP430 MSP430 - Processor Platform Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable
KRN-K2XX-430AXX-P-P1-PRODLINE
KRN-K2XX-430AXX-P-P1-PRODLINE - RTOS, UC/OS-II, FOR TEXAS MSP430X

1899210

MICRIUM - RTOS, UC/OS-II, FOR TEXAS MSP430X

Core Architecture MSP430
Core Sub-Architecture MSP430
Licence Model Product Line

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

RTOS, UC/OS-II, FOR TEXAS MSP430X

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Core Architecture MSP430
Core Sub-Architecture MSP430
Supported Families -
Licence Model Product Line
Features Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable

ไม่มี

1+ THB1,598,790.30 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB1,598,790.30

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
MSP430 MSP430 - Product Line Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable
KRN-K2XX-430AXX-P-P1-SINGLE
KRN-K2XX-430AXX-P-P1-SINGLE - RTOS, UC/OS-II, FOR TEXAS MSP430X

1899209

MICRIUM - RTOS, UC/OS-II, FOR TEXAS MSP430X

Core Architecture MSP430
Core Sub-Architecture MSP430
Licence Model Single Product

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

RTOS, UC/OS-II, FOR TEXAS MSP430X

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Core Architecture MSP430
Core Sub-Architecture MSP430
Supported Families -
Licence Model Single Product
Features Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable

ไม่มี

1+ THB309,863.61 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB309,863.61

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
MSP430 MSP430 - Single Product Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable
KRN-K2XX-430XXX-P-P1-PLATFORM
KRN-K2XX-430XXX-P-P1-PLATFORM - RTOS, UC/OS-II, FOR TEXAS MSP430

1899208

MICRIUM - RTOS, UC/OS-II, FOR TEXAS MSP430

Core Architecture MSP430
Core Sub-Architecture MSP430
Licence Model Processor Platform

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

RTOS, UC/OS-II, FOR TEXAS MSP430

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Core Architecture MSP430
Core Sub-Architecture MSP430
Supported Families -
Licence Model Processor Platform
Features Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable

ไม่มี

1+ THB2,078,427.39 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB2,078,427.39

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
MSP430 MSP430 - Processor Platform Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable
KRN-K2XX-430XXX-P-P1-PRODLINE
KRN-K2XX-430XXX-P-P1-PRODLINE - RTOS, UC/OS-II, FOR TEXAS MSP430

1899207

MICRIUM - RTOS, UC/OS-II, FOR TEXAS MSP430

Core Architecture MSP430
Core Sub-Architecture MSP430
Licence Model Product Line

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

RTOS, UC/OS-II, FOR TEXAS MSP430

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Core Architecture MSP430
Core Sub-Architecture MSP430
Supported Families -
Licence Model Product Line
Features Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable

ไม่มี

1+ THB1,598,790.30 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB1,598,790.30

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
MSP430 MSP430 - Product Line Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable
KRN-K2XX-430XXX-P-P1-SINGLE
KRN-K2XX-430XXX-P-P1-SINGLE - RTOS, UC/OS-II, FOR TEXAS MSP430

1899206

MICRIUM - RTOS, UC/OS-II, FOR TEXAS MSP430

Core Architecture MSP430
Core Sub-Architecture MSP430
Licence Model Single Product

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

RTOS, UC/OS-II, FOR TEXAS MSP430

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Core Architecture MSP430
Core Sub-Architecture MSP430
Supported Families -
Licence Model Single Product
Features Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable

ไม่มี

1+ THB309,863.61 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB309,863.61

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
MSP430 MSP430 - Single Product Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable
KRN-K2XX-78K0RX-P-P1-PLATFORM
KRN-K2XX-78K0RX-P-P1-PLATFORM - RTOS, UC/OS-II, FOR RENESAS 78K0R

1899195

MICRIUM - RTOS, UC/OS-II, FOR RENESAS 78K0R

Core Architecture 78K0
Supported Families 78K0R
Licence Model Processor Platform

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

RTOS, UC/OS-II, FOR RENESAS 78K0R

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Core Architecture 78K0
Core Sub-Architecture -
Supported Families 78K0R
Licence Model Processor Platform
Features Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable

ไม่มี

1+ THB2,078,427.39 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB2,078,427.39

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
78K0 - 78K0R Processor Platform Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable
KRN-K2XX-78K0RX-P-P1-PRODLINE
KRN-K2XX-78K0RX-P-P1-PRODLINE - RTOS, UC/OS-II, FOR RENESAS 78K0R

1899194

MICRIUM - RTOS, UC/OS-II, FOR RENESAS 78K0R

Core Architecture 78K0
Supported Families 78K0R
Licence Model Product Line

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

RTOS, UC/OS-II, FOR RENESAS 78K0R

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Core Architecture 78K0
Core Sub-Architecture -
Supported Families 78K0R
Licence Model Product Line
Features Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable

ไม่มี

1+ THB1,598,790.30 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB1,598,790.30

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
78K0 - 78K0R Product Line Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable
KRN-K2XX-78K0RX-P-P1-SINGLE
KRN-K2XX-78K0RX-P-P1-SINGLE - RTOS, UC/OS-II, FOR RENESAS 78K0R

1899192

MICRIUM - RTOS, UC/OS-II, FOR RENESAS 78K0R

Core Architecture 78K0
Supported Families 78K0R
Licence Model Single Product

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

RTOS, UC/OS-II, FOR RENESAS 78K0R

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Core Architecture 78K0
Core Sub-Architecture -
Supported Families 78K0R
Licence Model Single Product
Features Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable

ไม่มี

1+ THB309,863.61 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB309,863.61

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
78K0 - 78K0R Single Product Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable
KRN-K2XX-78K0XX-P-P1-PLATFORM
KRN-K2XX-78K0XX-P-P1-PLATFORM - RTOS, UC/OS-II, FOR RENESAS 78K0

1899191

MICRIUM - RTOS, UC/OS-II, FOR RENESAS 78K0

Core Architecture 78K0
Supported Families 78K0S
Licence Model Processor Platform

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

RTOS, UC/OS-II, FOR RENESAS 78K0

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Core Architecture 78K0
Core Sub-Architecture -
Supported Families 78K0S
Licence Model Processor Platform
Features Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable

ไม่มี

1+ THB2,078,427.39 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB2,078,427.39

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
78K0 - 78K0S Processor Platform Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable
KRN-K2XX-78K0XX-P-P1-PRODLINE
KRN-K2XX-78K0XX-P-P1-PRODLINE - RTOS, UC/OS-II, FOR RENESAS 78K0

1899190

MICRIUM - RTOS, UC/OS-II, FOR RENESAS 78K0

Core Architecture 78K0
Supported Families 78K0S
Licence Model Product Line

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

RTOS, UC/OS-II, FOR RENESAS 78K0

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Core Architecture 78K0
Core Sub-Architecture -
Supported Families 78K0S
Licence Model Product Line
Features Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable

ไม่มี

1+ THB1,598,790.30 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB1,598,790.30

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
78K0 - 78K0S Product Line Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable
KRN-K2XX-78K0XX-P-P1-SINGLE
KRN-K2XX-78K0XX-P-P1-SINGLE - RTOS, UC/OS-II, FOR RENESAS 78K0

1899189

MICRIUM - RTOS, UC/OS-II, FOR RENESAS 78K0

Core Architecture 78K0
Supported Families 78K0S
Licence Model Single Product

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

RTOS, UC/OS-II, FOR RENESAS 78K0

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Core Architecture 78K0
Core Sub-Architecture -
Supported Families 78K0S
Licence Model Single Product
Features Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable

ไม่มี

1+ THB309,863.61 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB309,863.61

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
78K0 - 78K0S Single Product Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable
KRN-K2XX-A2FX00-P-P1-PLATFORM
KRN-K2XX-A2FX00-P-P1-PLATFORM - RTOS, UC/OS-II, FOR ACTEL A2FX00

1899225

MICRIUM - RTOS, UC/OS-II, FOR ACTEL A2FX00

Core Architecture ARM
Core Sub-Architecture Cortex-M3
Supported Families SmartFusion

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

RTOS, UC/OS-II, FOR ACTEL A2FX00

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Core Architecture ARM
Core Sub-Architecture Cortex-M3
Supported Families SmartFusion
Licence Model Processor Platform
Features Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable

ไม่มี

1+ THB2,078,427.39 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB2,078,427.39

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
ARM Cortex-M3 SmartFusion Processor Platform Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable
KRN-K2XX-A2FX00-P-P1-PRODLINE
KRN-K2XX-A2FX00-P-P1-PRODLINE - RTOS, UC/OS-II, FOR ACTEL A2FX00

1899224

MICRIUM - RTOS, UC/OS-II, FOR ACTEL A2FX00

Core Architecture ARM
Core Sub-Architecture Cortex-M3
Supported Families SmartFusion

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

RTOS, UC/OS-II, FOR ACTEL A2FX00

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Core Architecture ARM
Core Sub-Architecture Cortex-M3
Supported Families SmartFusion
Licence Model Product Line
Features Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable

ไม่มี

1+ THB1,598,790.30 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB1,598,790.30

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
ARM Cortex-M3 SmartFusion Product Line Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable
KRN-K2XX-A2FX00-P-P1-SINGLE
KRN-K2XX-A2FX00-P-P1-SINGLE - RTOS, UC/OS-II, FOR ACTEL A2FX00

1899222

MICRIUM - RTOS, UC/OS-II, FOR ACTEL A2FX00

Core Architecture ARM
Core Sub-Architecture Cortex-M3
Supported Families SmartFusion

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

RTOS, UC/OS-II, FOR ACTEL A2FX00

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Core Architecture ARM
Core Sub-Architecture Cortex-M3
Supported Families SmartFusion
Licence Model Single Product
Features Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable

ไม่มี

1+ THB309,863.61 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB309,863.61

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
ARM Cortex-M3 SmartFusion Single Product Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable
KRN-K2XX-ADSPBF-P-P1-PLATFORM
KRN-K2XX-ADSPBF-P-P1-PLATFORM - RTOS, UC/OS-II, FOR ADSP-BF5XX

1899074

MICRIUM - RTOS, UC/OS-II, FOR ADSP-BF5XX

Core Architecture DSP
Core Sub-Architecture Blackfin
Supported Families Blackfin

+ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

MICRIUM 

RTOS, UC/OS-II, FOR ADSP-BF5XX

+ ตรวจสอบสต็อกและระยะเวลารอ

ขณะนี้ไม่ทราบระยะเวลารอ

โปรด โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด เพื่อดูข้อมูลสต็อกล่าสุด

Core Architecture DSP
Core Sub-Architecture Blackfin
Supported Families Blackfin
Licence Model Processor Platform
Features Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable

ไม่มี

1+ THB2,078,427.39 ราคาสำหรับ

จำนวน
การจัดส่งสินค้าดิจิตอล
2-3 วันทำการ 

อันละ

1+ THB2,078,427.39

เพิ่ม
Min: 1 Mult: 1
DSP Blackfin Blackfin Processor Platform Easy to use, manages up to 250 tasks, many supported architectures, scalable