รางวัลและเกียรติบัตร

ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ Premier Farnell Group เราได้รับเกียรติให้รับรางวัลมากมายเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ ประสิทธิภาพการจำหน่าย และความผูกพันกับพนักงานของเราและโลกใบนี้ ต่อไปนี้เป็นรางวัลบางส่วนที่เราภาคภูมิใจ: