Analog Devices

รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายการสื่อสาร RS-485 ของคุณให้ปลอดภัยจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

บริษัท อะนาล็อค ดีไวซ์ จำกัด และบริษัท เบิร์น จำกัด ได้เป็นพันธมิตรกันเพื่อขยายข้อเสนอแนะของทางออกสำหรับระบบด้วยการร่วมพัฒนาเครื่องมือออกแบบอินเตอร์เฟซชนิดแรกที่ได้มาตรฐานป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า RS-485 ที่มีระดับการป้องกันถึงระดับ 4 สำหรับเครื่องป้องกันไฟฟ้ากระชาก EC61000-4-2 ESD, IEC61000-4-4 EFT, และ IEC61000-4-5 ทำให้ผู้ออกแบบมีทางเลือกในการออกแบบโดยขึ้นอยู่กับระดับการป้องกันที่ต้องการและงบประมาณที่มี เครื่องมือการออกแบบเหล่านี้ทำให้ผู้ออกแบบสามารถลดความเสี่ยงของการหยุดชะงักของโครงการที่เกิดจากปัญหาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยการพิจารณาปัญหาดังกล่าวตั้งแต่จุดเริ่มต้นของวงจรการออกแบบ

คุณลักษณะสำคัญ:

 • ประหยัดเวลาและงบประมาณ โดยทำให้สามารถ:
  • ทดสอบวงจรได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของวงจรการออกแบบ
  • ใช้แผนผังและผังตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการออกแบบของคุณ
 • ได้รับการรับรองว่าสามารถป้องกันเครื่องรับสัญญาณ ADI's ADM3485E, 3.3-V RS-485 สำหรับ:
  • 6-kV, 4-kV และป้องกันกระแสไฟฟ้ากระชาก 1-kV (IEC61000-4-5)
  • 2-kV EFT (IEC61000-4-4)
  • 15-kV air-discharge and 8-kV contact ESD (IEC61000-4-2)
ซื้อตอนนี้

รายละเอียดของวงจร

วงจรด้านล่างแสดงทางออกที่สามารถป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองและทดสอบเพื่อการป้องกัน 3 ระดับสำหรับพอร์ตการสื่อสาร RS-485 ที่ได้รับการนิยมที่ใช้อุปกรณ์รับสัญญาณ ADM3485E

Protection Scheme 1. TVS
Protection Scheme 2. TVS/TBU/TISP
Protection Scheme 3. TVS/TBU/GDT

วงจร ADM3485E 3 วงจรเหล่านี้เป็นวงจรการป้องกันที่เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ไม่ได้แสดงแผนผังอย่างง่ายและการเชื่อมต่อทั้งหมด)

ซื้อตอนนี้