การแก้ปัญหาการควบคุมมอเตอร์ของ

MCUs ทั้งแพลตฟอร์ม 8, 16 และ 32 บิต ที่ใช้พลังงานต่ำแบบอะนาล็อกและฮาร์ดแวร์ควบคุมการสื่อสารเพื่อใช้งานการควบคุมมอเตอร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม