MATLAB & Simulink

เป็นชุดเครื่องมือของระดับมืออาชีพที่ช่วยให้นักสร้างโมเดลจำลองและวิเคราะห์โปรเจคของเขาทั้งหลายในด้านของซอฟต์แวร์และโปรแกรมฮาร์ดแวร์ของเขาทั้งหลาย โดยใช้เครื่องมือที่เหมือนกับนักวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ใช้ทุกวัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม