แพคเกจ LOGI-EDU

LOGI-EDU ทำหน้าที่เป็นแนวทางทางการศึกษา เพื่อช่วยให้ผู้เริ่มต้น FPGA ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้เป็นพื้นฐานของ FPGA และ การออกแบบ HDL

ดูข้อมูลเพิ่มเติม