บอร์ด LOGI

LOGI-PI / LOGI-BONE สร้างด้วยต้นทุนต่ำ สะดวกในการใช้งาน ความสามารถในการขยายตัวสูงสุดและมีพลัง แต่แคนวาสดิจิทัลอเนกประสงค์สำหรับผู้ใช้งานเพื่อสร้างการออกแบบดิจิตอลของพวกเขา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม