บอร์ด Sensor Toolbox Breakout Board แบบ 9 แกน

บอร์ดขยายเซ็นเซอร์สำหรับ FXAS21002C ไจโรสโคป และ FXOS8700CQ เซ็นเซอร์ แบบ 6 แกน รวมถึงตัวตรวจจับแบบ 9 แกน ส่วนมากทำงานร่วมกับบอร์ด NXP FRDM

ดูข้อมูลเพิ่มเติม