โมดูลชุด Evaluation ง่ายต่อการใช้งาน (EVM) สำหรับไมโครคอลโทรลเลอร์ MSP40FR6989 ที่ให้พลังงานต่ำเป็นพิเศษ ซึ่งรวมถึง 320 เซ็กเมนต์ on-board emulation เช่นเดียวกับ Liquid Crystal Display (LCD) กับดูลภาครับ-ส่งสัญญาณวิทยุ (AFE)

ซื้อตอนนี้