อุปกรณ์ที่อาศัยความเฉื่อยของการหมุน วัดสนามแม่เหล็ก 3 แกนและวัดความเร่ง 3 แกน ให้ผู้ใช้บอร์ดอาดูอิโน่ (Arduino boards) หรือบอร์ดที่มีส่วนหัวอาดูอิโน่ชีลด์ (Arduino shield headers) ที่จะใช้การรับรู้ความเข้าใจและตรวจจับความเคลื่อนไหวในการออกแบบ

ซื้อตอนนี้