กล้องอินฟราเรดของ

ขณะนี้มีอยู่ในสต๊อกแล้ว จาก element14

เรียนรู้เพิ่มเติม