เสนอ keypad, LCD ฮาร์ดแวร์ควบคุมมอเตอร์ และพื้นที่ต้นแบบสำหรับ Gizmo 2 ผู้ใช้เริ่มใช้กับโปรเจคได้อย่างรวดเร็ว

ซื้อตอนนี้