มีแพลตฟอร์มประเมินผลที่โดดเด่นมากสำหรับ Atmel SMART SAMA5D44 ARM-บนฐาน eMPUs

ซื้อตอนนี้