Full Reel จากแบรนด์ชั้นนำของโลก

มีมากกว่า 16,000 เทป และรีล พาสซีฟ ดิสครีต คอนเนคเตอร์ และไอซีต่างๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม